با پیگیری های انجام شده در جلسه کمیته ایمنی ، تعدادی ساختمان که در شرایط خوبی قرار نداشتند ، موظف به اخذ مجوز از سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شدند.

به گزارش ساراپرس، محمد هادی علی احمدی ، شهردار منطقه گفت :ساختمان‌هایی که از سوی سازمان آتش‌نشانی و نواحی ۴ گانه شهرداری شناسایی شده‌اند، در این جلسات مورد بررسی قرار می‌گیرند و قبل از وقوع حوادث احتمالی و ورود به مرحله بحرانی، به مالکان و متصرفان آنها اخطارهای لازم داده می‌شود تا اقدامات موردنیاز برای رفع موارد ناایمنی این ساختمان‌ ها در مهلت قانونی انجام شود و در غیر این صورت اقدامات قانونی با جدیت در دستور کار قرار می گیرد.

وی اظهار داشت:یکی از اقدامات خوبی که در منطقه ۱۳ انجام شده، دعوت از دادستان در کمیته ساختمان‌های ناایمن است تا به مالکینی که از قانون استنکاف می‌کنند، از سوی مقام قضایی با درخواست شهرداری اخطار صادر و پیگیری های لازم انجام می شود.
گفتنی است، جلسه ای با حضور محمدهادی علی احمدی، شهردار منطقه ۱۳،بنی حسینی دادستان ناحیه ۸ استان تهران، جمعی از معاونان منطقه، رییس اداره اجراییات و نمایندگان آتش نشانی و جمعی از مدیران منطقه برگزار شد.