زمانی بیان کرد: مردم شهرری همچنان با قدرت پای انقلاب و نظام ایستاده اند.

به گزارش شبکه خبری ساراپرس،حمید زمانی فرماندار ویژه شهرستان ری در تبیین اغتشاشات اخیر در حضور اصحاب رسانه، بیان داشت: عده ای اشوبگربا خیال واهی که می توانند ساحل آرام ری را دچار آشوب کنند عزم ری کرده؛ که در ساعات اولیه دستگیر شدند.

وی ادامه داد: در دستگیری های بعمل آمده مشخص گردید که این آشوبگران از اهالی شهرری نبودند.

زمانی اشاره کرد: مردم شهرری همچنان با قدرت پای انقلاب و نظام ایستاده اند.