اولین نشست از سلسه نشست‌های مشترک معاونت میراث‌فرهنگی و انجمن علمی باستان‌شناسی ایران، «میراث‌فرهنگی و اقلیم» با پیام قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی، وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار می‌شود.

به گزارش ساراپرس؛ این نشست به مناسبت روز جهانی بناها و محوطه‌های تاریخی (ایکوموس) روز دوشنبه ۲۹ فروردین‌ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۶ تا ۱۹ برگزار می‌شود و علاقه‌مندان برای حضور در این نشست می‌توانند از طریق لینک https://vroom.ut.ac.ir/archaeology اقدام کنند.

این نشست با پیام علی دارابی قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آغاز می‌شود و در ادامه دیگر سخنران درباره موضوع‌های مختلف به سخنرانی می‌پردازند.
حمید نظری دانشیار پژوهشکده علوم زمین و کرسی یونسکو در مخاطرات زمین‌شناسی ساحلی با موضوع «فلات مرکزی ایران در کواترنر پایانی؛ پردازشی نوین بر داده‌های زمین‌شناسی، باستان‌شناسی و تاریخ»، بابک شیخ‌بیکلو اسلام، گروه تاریخ و باستان‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران با موضوع «پیوند اسلام-اقلیم در ایران از نوسنگی تا دوران اسلامی»، مجید لباف خانیکی  استادیار دانشگاه عمان و کرسی یونسکو در مطالعات سامانه‌های آب با موضوع «رابطه قنات، اقلیم و جامعه در فلات مرکزی ایران»، یاسر شهبازی استادیار سازه‌های هوشمند و فناوری‌های معماری، گروه معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز با موضوع «معماری و اقلیم؛ بازشوها در نواحی سردسیری ایران» سخنرانی خواهند کرد.