با حضور مدرسین و پژوهشگران داوطلب حوزه رفاه اجتماعی ، اولین نشست تدوین سرفصل‌های اولین دوره آموزشی رفاه اجتماعی شهر تهران برگزار شد.

به گزارش ساراپرس، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران ، احمد احمدی‌صدر مدیر عامل این سازمان با بیان این خبر افزود : این نشست با هدف هم‌اندیشی با مدرسین و پژوهشگران داوطلب و مشارکت گروه‌های مردم نهاد در راستای تدوین سرفصل‌های مرتبط با دوره آموزشی رفاه اجتماعی شهر تهران توسط باشگاه داوطلبان اجتماعی شهر تهران برگزار و با مشارکت مدرسان داوطلب، هشت سرفصل برای دوره آموزشی مدیران و کارشناسان مراکز خدمات اجتماعی مناطق ۲۲گانه مشخص گردید.

دبیر ستاد راهبری و رئیس دبیرخانه مسئولیت اجتماعی سازمانی شهر تهران تشریح کرد: باشگاه داوطلبان اجتماعی شهر تهران به ابتکار سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران به منظور بستر سازی در جهت جلب مشارکت و فعالیت‌های داوطلبانه شهروندان در حوزه های مختلف مدیریت شهری راه اندازی شده است.

احمدی‌صدر افزود: بر اساس سرفصل‌های تبیین شده ، محتوی آموزشی در حال تهیه و تدوین است تا در تیر ماه سال جاری با استفاده از ظرفیت اجتماعی داوطلبان، دوره آموزشی تخصصی، برای کلیه مدیران و کارشناسان مراکز خدمات اجتماعی برگزار شود.