صندوق قرض الحسنه ولایت استان تهران و مؤسسه خیریه سیدالشهداء در راستای احیا و توسعه سنت الهی و پسندیده قرض الحسنه و به منظور تأمین و رفع احتیاجات ضروری نیازمندان، درچارچوب مقررات صندوق قرض الحسنه امداد ولایت تفاهم نامه همکاری منعقد کردند.

به گزارش ساراپرس؛ در نشست علیرضا قنبری، رئیس اداره جنوب غرب تهران ( مناطق ۹ و ۱۰)  به نمایندگی از مدیر صندوق قرض الحسنه امداد ولایت شعب استان تهران با احمد حسین پور،مدیرعامل مؤسسه خیریه سیدالشهداء تفاهم نامه همکاری منعقد شد.

اعطای وام قرض الحسنه به نیازمندان معرفی شده توسط «مؤسسه خیریه سیدالشهداء » تا سقف ۱۰ میلیون تومان با اقساط ۳۶ ماهه از مفاد این تفاهم نامه است.

بنابراین گزارش؛ مؤسسه خیریه سیدالشهداء برای پرداخت وام به نیازمندان معرفی شده از سوی این مؤسسه از طریق صندوق قرض الحسنه امداد ولایت استان تهران ، مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان در این صندوق سپرده گذاری نموده است.