با پیگیری شهرداری منطقه ۱۳، اسناد بیش از  ۸۷۴۴ متر مربع از املاک منطقه به نام شهرداری تهران انتقال قطعی شد.

به گزارش ساراپرس، شهردار منطقه ۱۳ گفت: در راستای صیانت از اموال بیت المال، سند بیش از ۸۷۴۴ متر مربع از ۶ پلاک ثبتی طی صورت جلسه تفکیکی و تقسیم نامه با پیگیری و همکاری اداره حقوقی به نام شهرداری تهران شد.

به گفته محمد هادی علی‌احمدی، این اسناد با کاربری بوستان، گذر و … به مساحت ٨ هزار  و ۷۴۴ متر مربع به نام شهرداری تهران و با ارزش تقریبی بیش از ۲۴۴ میلیارد تومان به صورت قطعی انتقال یافت و در اختیار اموال شهرداری برای ارائه خدمات به شهروندان قرار گرفت.