مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران طی حکمی پیمان ضیائی را به عنوان سرپرست معاونت حمایت های اجتماعی این سازمان منصوب کرد.

به گزارش ساراپرس؛ خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران، احمد احمدی صدر مدیرعامل این سازمان در حکمی “پیمان ضیائی” را به عنوان”سرپرست معاونت حمایت های اجتماعی ” منصوب کرد.

در بخشی از حکم صادره برای ضیایی آمده است:
نظر به شایستگی، تعهد و تجارب جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان “سرپرست معاونت حمایت های اجتماعی” سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران منصوب می شوید.
امید است با استعانت از پروردگار یکتا و در راستای تحقق چشم‌انداز «تهران؛ کلان‌شهر الگوی جهان اسلام» نسبت به برنامه ریزی برای اطمینان از حسن اجرای امور،حفظ منافع و ارتقای سطح کیفی خدمت رسانی به شهروندان همه توان و تجربه خویش را بکار گیرید.
پیمان ضیائی، سرپرست معاونت حمایت های اجتماعی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران، دارای تحصیلات کارشناسی روانشناسی بالینی از دانشگاه علامه طباطبائی،کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی و دکتری روانشناسی تربیتی از دانشگاه آزاد اسلامی بوده و از جمله سوابق وی
می‌توان به مدیر اداره آسیب های اجتماعی شهرداری منطقه۲۲، قائم مقام معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۲۲ و قائم مقام معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۴ اشاره نمود.
پیش از این سعید شرف دوست مسئولیت این معاونت را بر عهده داشته است.