سرهنگ حسن زاده به عنوان سرپرست جدید معاونت اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور منصوب شد.

به گزارش سایت خبری ساراپرسسرهنگ حسن زاده به عنوان سرپرست جدید معاونت اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور منصوب شد.

طی جلسه ای در دفتر پلیس راهور فراجا ، سردار هادیانفر ضمن تقدیر از زحمات سرهنگ بازنشسته عین اله جهانی ، سرهنگ سیروس حسن زاده را به عنوان سرپرست معاونت اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور فراجا منصوب کرد.