پلیس فراجا درراستای ماموریت ذاتی و سازمانی خود به منظورتحقق دغدغه ها ومطالبات عمومی و ملی و تامین الویت های حیاتی مردم یعنی ایجاد امنیت ، ثبات و آرامش در عرصه زندگی وبسترفعالیت های اجتماعی، اقتصادی و خدماتی با استفاده بهینه از ظرفیت های بی بدیل نیروهای پلیس متخصص ، کارامد، مجرب به این امر خطیر مهم اهتمام می ورزد.

به گزارش ساراپرس، همواره در تمام ادوارتاریخی، سیاسی و در تمام جوامع ، دولت‌ها و حکومت ها ، امنیت ،آرامش و ثبات اجتماعی از الزامات و نیاز حیاتیافزاد، جامعه و ملت ها بوده است‌.

بر اساس گزارش شبکه خبری ساراپرس،  با روند رو به رشد و تحولات برق آسای فرآیندها و توسعه علمی ، صنعتی، سیاسی، اجتماعی جوامع انسانی و حکمرانی در پهنه جهان ، احساس تولید و تامین امنیت ، قدرت وآرامش از سوی نهادهای پلیسی ، امنیتی و انتظامی به موازات پیشرفت و توسعه شگرف حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی احساس می شود.
اکنون دولت ها متمرکزتر و مسئولیت پذیرتر در فرآیندامنیت، آسایش و احساس آرامش شهروندان و افکارعمومی جامعه باارائه راهبرد سیاست هاو استراتژی با هماهنگی اجزا وعوامل امنیت سازجامعه را با نهادسازی تبلور و تجلی عینی وعملیاتی بخشیده است.

امروزه به اعتراف تمام‌ علما و اساتید حوزه علم جامعه شناسی اجتماعی هرگونه رشد وتوسعه اقتصادی ، صنعتی، علمی و فرهنگی در کشور، جامعه و خانواده بدون تردید ، تولید و تامین امنیت و ثبات و آرامش روحی و اجتماعی که مستقیم و غیرمستقیم از سوی نهادها و عوامل انتظامی ، پلیسی برای مردم به ارمغان آورده می شود.
پلیس فراجا درراستای ماموریت ذاتی و سازمانی خود به منظورتحقق دغدغه ها ومطالبات عمومی و ملی و تامین الویت های حیاتی مردم یعنی ایجاد امنیت ، ثبات و آرامش در عرصه زندگی وبسترفعالیت های اجتماعی، اقتصادی و خدماتی با استفاده بهینه از ظرفیت های بی بدیل نیروهای پلیس متخصص ، کارامد، مجرب به این امر خطیر مهم اهتمام می ورزد.

بر اساس این گزارش امید است با تدابیر و استراتژی و نقشه راه و رویکرد امنیت محور فرمانده جدید کل فراجا سردار احمدرضا رادان که از پیشینه تاریخی و سوابق درخشان ایشان در مجموعه خدوم و سازمان فراجا کارنانه مقبول و قابل ستایش برجاست ، شاهد مبارزه و مقابله بی امان با باندهای خلافکار ، هنجارشکن و افراد و گروه های اراذل و اوباش ، سارقین و قاچاقچیان موادمخدر در پهنه وسیع جغرافیای سیاسی ایران باشیم.