پلیس پس از اقدامات فنی و در چند عملیات منسجم توانست سارقین را دستگیر کند .

به گزارش ساراپرس؛ جانشین فرمانده انتظامی خوزستان بیان کرد: پلیس پس از اقدامات فنی و در چند عملیات منسجم در کمتر از ۲۴ ساعت توانست سارقین به عنف خودروهای باربری در حوالی بازارچه مرزی شلمچه را دستگیر کند .