کمیته امداد استان تهران و شرکت جهش تجارت جاوید قشم ( تضمین چی) در راتایکمک به بازاریابی و فروش محصولات تولیدی و خدمات مجریان طرح های اشتغال کمیته امداد تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

به گزارش سایت خبری ساراپرس؛ امروز چهارشنبه پانزدهم در نشست مشترک سیدابوالفضل پرپنچی، مدیرکل کمیته امداد استان تهران با مدیران شرکت  جهش تجارت جاوید قشم ( تضمین چی)  در راستای منیات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و اجرای سیاست های کلی اقتصادمقاومتی و به منظور توانمندسازی محرومین با محوریت اشتغال از طریق حمایت از تولیدکنندگان خرد وخانگی در قالب بازاریابی و فروش محصولات مجریان طرح های اشتغال  کمیته امداد در استان تهران تفاهمنامه همکاری میان طرفین به امضا رسید.
کمک به بازاریابی و فروش محصولات تولیدی و خدمات مجریان طرح های اشتغال کمیته امداد با محوریت تکمیل و توسعه زنجیره های ارزش و تولید محتوا و کلیه خدمات وابسته به آن در راستای بازارسازی و بازاریابی محصولات و خدمات مجریان طرح های اشتغال این نهاد در همه مناطق شهر و روستایی استان تهران موضوع این تفاهم نامه است.
حفظ کرامت و رعایت حقوق مددجویان و عدم افشای اطلاعات ایشان، ارائه آموزش و پشتیبانی رایگان در زمینه ساخت و مدیریت پنل فروشندگی، تولید محتوا و فرایندهای فروش آنلاین در تضمین چی به گروه های هدف، ایجاد دفاتر تولید محتوا و عکاسی از محصولات و خدمات مددجویان در ادارات منتخب کمیته امداد استان تهران به منظور زمینه سازی فعالیت مددجویان در بسترهای الکترونیک از مفاد این تفاهم نامه است.
استقرار کامل افراد معرفی شده در سامانه مورد عمل با لحاظ انجام خدمات مشاوره ای مستمر از سوی کارشناسان شرکت، اختصاص برنامه های ویژه تبلیغاتی در مناسبت های گوناگون، ایجاد ویترین فروش ویژه مددجویان کمیته امداد در مناسبت های مختلف از جمله جشن رمضان، پشتبانی و حمایت از تسهیلگران فعال طرح تشویقی، به کارگیری و استخدام و اشتغال افراد معرفی شده از سوی کمیته امداد متناسب با نیاز و ضوابط شرکت تضمین چی، ایجاد داشبورد رصد فروشندگان تحت حمات کمیته امداد استان تهران و ارائه گزارش های مقطعی ازدیگر مفاد این تفاهم نامه است.
بنابراین گزارش؛ این تفاهم نامه ر ۱۱ ماده و دو تبصره  به مدت یک سال اعتبار دارد و در صورت تمایل طرفین به مدت سه سال قابل تمدید است.