سلامت شهروندان و زیباسازی شهری خبر داد و افزود : در راستای طرح استقبال از بهار ۱۴۰۱ و ادامه خدمات رسانی به شهروندان، مخازن محدوده تعمیر، بازسازی و نوسازی شدند.

به گزارش ساراپرس؛ ، محمد هادی علی احمدی ، شهردار منطقه۱۳ گفت: بالا بردن سطح بهداشت محیط و جلوگیری از آلودگی فضاهای شهری، یکی از اهداف تعمیر و نوسازی مخازن زباله است که به طور مستمر در سال جدید در دستور کار قرار دارد.
او افزود : در طرح استقبال از بهار ۱۴۰۱ ، صد مخزن زباله جدید در محدوده بزرگراه های شهید یاسینی، امام علی (ع)، پیروزی، سی متری نیروی هوایی، مسیل جاجرود ، زاهد گیلانی ، صفا ، ششم نیروی هوایی، سعدی، شمس و… جانمایی شده است.
شهردار منطقه ۱۳، مخازن زباله مکانیزه را از جمله مهم ترین ملزومات خدمات شهری دانست و ادامه داد: با نصب مخزن های جدید، تعداد مخازن محدوده به ۱۴۵۰ عدد رسید.
به گفته او، در طرح استقبال از بهار ۱۴۰۱، حدود ۴٣۵ عدد از مخازن نیز بازسازی و رنگ آمیزی شده و به منظور ارائه خدمات مطلوب تر به شهروندان، در طول سال جاری همه مخازن محدوده تعمیر و بازسازی می شود .
شهردار منطقه ۱۳ خاطر نشان کرد : معاونت خدمات شهری و محیط زیست منطقه با همکاری نواحی چهارگانه نسبت به شستشو و نظافت مخازن زباله محدوده در قالب طرح نگهداشت شهر اقدام می کند تا بهداشت فضای شهری حفظ شود .