طی روزهای اخیر یکی از  سارقین اتوبان نیایش که از اتباع بیگانه نیز می باشد ضمن ایجاد ناامنی و ایجاد رعب و وحشت در جامعه و نیز در میان شهروندان دامن می‌زدکه ماموران پرتلاش و جان برکف اداره آگاهی تهران بزرگ با رصد و جمع آوری اطلاعات و نیز با اجرای عملیات انتظامی و امنیتی موفق به دستگیری جمعی از سارقین خشن و سابقه دار شدند که اکنون در جهت انجام بازجویی و تکمیل پرونده در اختیار اداره آگاهی تهران بزرگ هستند.

به گزارش شبکه خبری ساراپرس، وقتی اولین بار او را در مقابلم دیدم با رندی خاصی نگاه پر رمز و رازش را از من دزدید اما من با سماجت ای مثال‌زدنی رهسپار دنیای خیال شدم و در آن سوی قدمهای لرزانش عمق ندامت و پشیمانی را می‌شد در چشمان آن مرد که اکنون ایام جوانی را به تجربه نشسته بود تصویرگری کرد . سرقت خفت گیری کیف قاپی و دزدی در حالی که  به برگهای دوسیه خلاف و سوء سابقه مرد نگون‌بخت منگنه می‌شود که به طریق اولی ما که این نگاه را منکر نیستیم که جامعه امر اسلامی را باید از لوث وجود جرم و مجرم پاک کرد.

اما معتقدیم که به دور از هرگونه شعارزدگی و جوی احساسی می بایست پدیده و انگیزه های مادی و معنوی جرم انگاری در جامعه و حاکمیت سیاسی و ملی را در ابعاد مختلف و از منظر عوامل و شرایط تربیت و شخصیت خانواده ، نهاد آموزش ،سوءمدیریت سیاستمداران، جولان دادن بحران اقتصادی و معیشتی در جامعه و خانواده که همگی توأمان در وقوع پدیده شوم بزهکاری جرم و جنایت و سرقت نقش انکارناپذیری دارند که باید از سوی مسئولین و کارشناسان و اساتید دانشگاهی مورد آسیب شناسی جدی قرار گیرد .

به گزارش سارا پرس؛ طی روزهای اخیر یکی از  سارقین اتوبان نیایش که از اتباع بیگانه نیز می باشد ضمن ایجاد ناامنی و ایجاد رعب و وحشت در جامعه و نیز در میان شهروندان دامن می‌زدکه ماموران پرتلاش و جان برکف اداره آگاهی تهران بزرگ با رصد و جمع آوری اطلاعات و نیز با اجرای عملیات انتظامی و امنیتی موفق به دستگیری جمعی از سارقین خشن و سابقه دار شدند که اکنون در جهت انجام بازجویی و تکمیل پرونده در اختیار اداره آگاهی تهران بزرگ هستند.

هم اینک خبرنگار شبکه خبری سارا پرس با سارق دستگیر شده عملیات اخیر پلیس  گفتگو کرده است که توجه شما مخاطبین و خوانندگان عزیز را مشروح این گفت‌وگو و گفت جلب می کند.

قبلا چه کاره بودی؟
خیاط
چقدر حقوق می گرفتی؟
۶ میلیون
چرا سرقت انجام دادی؟
بخاطر اینکه هزینه خرج و مخارج پزشکی خواهرم را تامین کنم.
بیماری خواهرت چه بود؟
صرع
از کار خیاطی نمی توانستی هزینه ها را تامین کنی؟
خیر
سابقه دار هستی؟
خیر
چرا انگیزه سرقت در اتوبان نیایش به ذهنت افتاد؟
درآمد خوبی نداشتم که بتوانم هزینه درمان خواهرم را بپردازم و به همین علت دست به سرقت زدم.
چه اتفاقی افتاد در اتوبان نیایش که نتوانستی سرقت کنی؟
چراغ راهنمایی رانندگی سبز شد.
سرقت ها را در چه بازه زمانی انجام می دادید؟
۳ دقیقه
چند فقره سرقت انجام دادی؟
۳۰ فقره
در چه زمانی سرقت را بهتر انجام می دادی؟
در شب
روزی چند سرقت انجام می دادی؟
۲سرقت
از بابت هر سرقت چقدر عایدی دریافت می کردی؟
۴میلیون
ان لحظه ای که در اتبوبان نیایش دست به سرقت زدی، نمی ترسیدی که مردم و پلیس شما را دستگیر کنند؟
اولین سرقت ترس داشت ولی بعد از ان ترسمان ریخت.
قبل از سرقت مواد مخدر مصرف می کردی؟
خیر
سهم شما از همه سرقت ها چقدر شد؟
۳۰میلیون
در کجا دستگیرشدی؟
۳ روز ویلایی را در شهریار به قیمت ۱ میلیون تومان اجاره کرده بودم که توسط پلیس دستگیر شدم.