مرکز توانمندسازی و مهارت آموزی زنان کارآفرین با رویکرد اشتغال زا‌یی وحمایت از تولید و مشاغل خانگی به همت اداره بانوان در مجموعه شهربانو افتتاح و راه اندازی شد.

به گزارش ساراپرس، محمد هادی علی احمدی، شهردار منطقه در راستای توانمندسازی و ضرورت اشتغال زایی بانوان منطقه گفت: برای داشتن شهری شهروند مدار، کسب رضایت شهروندان ضروری است و این امر زمانی محقق می شود که حوزه مسائل اجتماعی و فرهنگی را به عنوان یکی از اولویت های جامعه در نظر گرفته و برای آن برنامه‌ریزی دقیق وعملیاتی داشته باشیم.
او تاکید کرد : زنان کارآفرین و سرپرست خانواری که با تکیه بر توانمندی و اراده خود برای مدیریت خانواده تلاش می کنند موجب عزت هستند و تکلیف ما حمایت از ایشان در عرصه‌های مختلف است.
شهردار منطقه۱۳ به برگزاری کارگاه آزمایشگاه نوآوری به همت اداره اموربانوان اشاره کرد و افزود: این کارگاه با محوریت موضوعات مساله‌محور در حوزه‌های نانو فناوری، انرژی، زیست‌فناوری و فناوری فضایی برای دختران مقطع سنی، ۱۳ تا ۱۸ سال طراحی شده است.
علی احمدی خاطر نشان کرد: در این دوره ها سعی بر آن است، تا دختران نوجوان با انجام فعالیت‌های طراحی شده بتوانند مهارت‌های مورد نیازجهت شناسایی مشکلات پیرامون خود از جمله خانه، محله، شهر و… را با ارائه راه حل‌های خلاقانه فراگیرند.