شهردارمنطقه۱۳ از استقرار فرآموز سیار سلامت در مدارس این منطقه با هدف آموزش مهارت های رفتاری به کودکان و نوجوانان خبر داد.

به گزارش ساراپرس، محمد هادی علی احمدی، شهردارمنطقه با اشاره به ضرورت و اهمیت آموزش مهارت‌های رفتاری به کودکان و نوجوانان در شیوه زندگی گفت: با هماهنگی اداره کل سلامت شهرداری تهران و به همت اداره سلامت منطقه ۱۳، فرآموز سیار به مدت پنج روز در مدارس ابتدائی محدوده مستقر شده و به اجرای برنامه می پردازند.

وی افزود: فرآموز سیار، در قالب یک گروه آموزشی متخصص و هنری با استفاده از ظرفیت مرکز فرآموز منطقه۱۳ و متناسب با موضوعات مهم اجتماعی و فرهنگی و سلامت محور به طور سیار در ده مدرسه منتخب مقطع ابتدائی محلات حضور یافته و با برنامه‌هایی نظیر نمایش، قصه‌گویی، مسابقه و … طی تعامل با مخاطبان، خدمات آموزشی را به گروه هدف ارائه می‌دهد.

شهردارمنطقه ۱۳ ، توانمندسازی گروه هدف در مواجه با انواع آسیب‌های اجتماعی و اتخاذ رفتار مناسب و همچنین ارتقای فرهنگ خودمراقبتی گروه مخاطب از اهداف راه اندازی فرآموز سیار برشمرد و یادآور شد: روز گذشته فرآموز سیار همراه با آموزش مهارت های رفتاری در مدارس احمد معینی، انتخاب، آگاه، بهشتی و…میزبان کودکان و نوجوانان بود و این طرح تا ۲۶ دی ماه ادامه خواهد دارد.