در تدوام رویکرد قرارگاه اجتماعی شهرتهران ،نشست تخصصی بررسی معضلات و رویکردهای حوزه کودکان کار و خیابان با حضور انجمن ها و گروه های فعال در این حوزه برگزار شد.

به گزارش سایت خبری ساراپرس،خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران ،در این نشست چهار ساعته مباحث ، معضلات و رویکردهای معضل کودکان کار و خیابان شهر به ریاست احمد احمدی صدر دبیر قرارگاه اجتماعی شهر تهران و با حضور انجمن ها و گروه های فعال در این حوزه به بحث و بررسی گذاشته شد .

احمد احمدی صدر در این نشست با اشاره به دستان الهی این عزیزان در یاری به قشر محرومان شهر و بخصوص کودکان شهر افزود:در برطرف نمودن مشکلات شهر و جامعه ،حاکمیت به تنهایی نمی تواند عمل نماید ، مگر اینکه از وجود دریای بی کران مردم و توان مردمی استفاده کند. در مورد کودکان کار نیز نباید حاکمیتی تصمیم بگیریم،بلکه حاکمیت باید در در کنار مردم و کمک کننده و تسهیلگر باشد .
مدیرعامل سازمان رفاه،خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران با تاکید بر استفاده از ظرفیت های مردمی و محلات بیان‌داشت: تمرکز بر محلات باید در قالب استفاده از ظرفیت های محله با تشکیل شورای تحول محل و محلات باشد . با توجه به ظرفیت خیریه ها و انجمن های نیکوکاری شهر تهران ،هر مجموعه بتواند یک کودک و خانواده او را تحت حمایت خود قرار دهد مشکل کودکان کار شهر به راحتی برطرف خواهد شد
احمدی صدر توجه با اشاره بحث روانی خانوادگی و معیشتی که این کودکان‌ را مجبور به کار در جامعه می کند افزود: نکته مغفول مانده در این حوزه ،موضوع دوران کودکی ،بازی و تفریحات کودکانه این کودکان است و ما در روند کاری خود باید از نگاه کودکی و با تاکید برخواسته های سنی این‌دوران بنگریم.

در این نشست نمایندگان مراکز و گروه های فعال در حوزه کار کودک نیز به بیان نظرات و تجارب کاری خود در این حوزه پرداختند.
دبیر قرارگاه اجتماعی شهر تهران در پایان خاطرنشان کرد : در این نشست مقرر شد تمامی این گروه ها و انجمن ها نسبت به ارائه الگوی کاری در منطقه فعالیتی خود را در جهت استفاده سایر مجموعه و تدوین رویکردی کلی و الگویی جامع برای بکارگیری در این حوزه ارائه و هماهنگی جهت استفاده از اماکن تفریحی برای استفاده این کودکان در چند بازه زمانی در طول سال از جمله مصوبات این نشست بود.