سردار گودرزی در پایان اشاره کرد: اطمینان خاطر می دهیم که از مرزهای غیر رسمی کشور محافظت خواهیم کرد تا قاچاقچیان کالا وسائل و قطعات خودرو را وارد کشور نکنند .

به گزارش ساراپرس به نقل از گویای صنعت، سردارسرتیپ احمدعلی گودرزی فرمانده مرزبانی فراجا در حاشیه ششمین نمایشگاه بین المللی زنجیره ارزش صنایع لاستیک در رابطه با اینکه توانایی مرزبانی جمهوری اسلامی در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در راستای حمایت از تولید ملی و تحقق فرامین مقام معظم رهبری و شعارسال که حمایت از تولید ملی، کالا و خدمات تولید داخل است، بیان کرد:ضمن اینکه از حدود و ثغور کشور دفاع می کنیم، اولویت بعدی ما مبارزه با قاچاق که اقدامی سودجویانه علیه اقتصاد کشور خوسط افرادی سودجواست.

وی ادامه داد: امسال چندین کشتی بزرگ که کالای قاچاق حمل می‌کردند را توقیف نمودیم و چندین هزار میلیارد تومان کالای قاچاق کشف شد که در مقایسه با سال گذشته ۳۶ درصد افزایش ریالی داشت.

سردار گودرزی با اشاره به اینکه در زمینه صنعت علی الخصوص لاستیک، به افراد سودجو اجازه نخواهیم داد که لاستیک را از مرزها وارد کشور نمایند، اظهارداشت: با افرادسودجو برخوردهای قانونی به عمل خواهد آمد. چندین هزار حلقه لاستیک کشف گردید.
فرمانده مرزبانی فراجا بیان داشت: از مناطق مهم انتظامی کشور مرزها و بویژه مرزهای آبی هستند که افرادسودجو، کالاهای قاچاق را با استفاده از شناور و کشتی های بزرگ وارد کشور می کنند.

سردار گودرزی در پایان اشاره کرد: اطمینان خاطر می دهیم که از مرزهای غیر رسمی کشور محافظت خواهیم کرد تا قاچاقچیان کالا وسائل و قطعات خودرو را وارد کشور نکنند .