فلسفه نام گذاری های مناسبت های مختلف در تقویم رسمی سالانه کشور، توجه و تمرکز بر محتوای آن نام گذاری است؛ 27 اردیبهشت ماه نیز هم در تقویم های جهانی و هم تقویم رسمی ایران به عنوان روز ارتباطات و روابط عمومی به شمار می آید؛ تا پیش از یکی دو دهه اخیر گرچه واحد روابط عمومی در سازمان ها و دستگاه های مختلف کم و بیش وجود داشت اما ماموریت و شرح وظایف آن به امور ساده و حداقلی محدود می شد، اما صنعت روابط عمومی در دو دهه اخیر با تغییرات و پیچیدگی های پرشماری همراه بوده است؛ امروزه روابط عمومی قلب تپنده هر سازمانی به شمار می آید و به جرات می توان ادعا کرد هیچ دستگاه و سازمانی بدون اتکای به یک روابط عمومی فعال، پویا، تعاملی و هوشمند نمی تواند به اهداف متعالی خود دست یابد.

به گزارش ساراپرس،فلسفه نام گذاری های مناسبت های مختلف در تقویم رسمی سالانه کشور، توجه و تمرکز بر محتوای آن نام گذاری است؛ ۲۷ اردیبهشت ماه نیز هم در تقویم های جهانی و هم تقویم رسمی ایران به عنوان روز ارتباطات و روابط عمومی به شمار می آید؛ تا پیش از یکی دو دهه اخیر گرچه واحد روابط عمومی در سازمان ها و دستگاه های مختلف کم و بیش وجود داشت اما ماموریت و شرح وظایف آن به امور ساده و حداقلی محدود می شد، اما صنعت روابط عمومی در دو دهه اخیر با تغییرات و پیچیدگی های پرشماری همراه بوده است؛ امروزه روابط عمومی قلب تپنده هر سازمانی به شمار می آید و به جرات می توان ادعا کرد هیچ دستگاه و سازمانی بدون اتکای به یک روابط عمومی فعال، پویا، تعاملی و هوشمند نمی تواند به اهداف متعالی خود دست یابد.

روابط عمومی امروز شامل مجموعه مختلف و متنوعی از دانش، تخصص و مهارت همچون رسانه، تصویر، گرافیک، نویسندگی، آینده پژوهی، افکارسنجی، مخاطب شناسی، نظرسنجی، ارتباطات، شفافیت، اقناع بخشی، روشنگری، جهت دهی، انتقال پیام، تعامل، پاسخگویی، مطالبه گری و … است. امروزه نمی توان با اتکای به روابط عمومی های سنتی، منافع و اهداف سازمان و دستگاه ها را محقق کرد.

از این رو شغل روابط عمومی در زمره ششمین شغل پر استرس در دنیا به شمار می آید، این استرس و سختی برای روابط عمومی هایی که رویکرد سیاسی و اجتماعی دارند، صدچندان است، اقناع و تنویر افکار عمومی، پاسخگویی و روشنگری در خصوص پیدا و پنهان جنگ رسانه و جنگ شناختی یکی از ماموریت های سخت و پر استرس روابط عمومی ها به شمار می آید که اگر با تخصص، دانش و تجربه کافی همراه نباشد، یک سازمان را آبستن حوادث و تبعات پرشمار خواهد کرد. به عنوان مثال گرچه بخش زیادی از وظایف محوله روابط عمومی ها، امورات روزانه، مکاتبه، خبر، تصویر، تولید محتوا و … می باشد، اما کوچکترین خطا و اشتباهی در هرکدام از همین موارد عادی و ساده، به سوژه ای برای شبکه های اجتماعی تبدیل خواهد شد، به عبارتی شاید روزانه ده ها خبر و تولید محتوا از سوی روابط عمومی ها منتشر شود و افکار عمومی بسیاری از آنها را در نظر نگیرد، اما قطعا کوچکترین خطایی در همین تولید محتوا با بازدیدهای میلیونی و نقد و مخالفت مواجه می شود.

آن چه روابط عمومی ها را در ایفای رسالت خود یاری می دهد فهم و ادراک مدیران بالادستی از ظرفیت ها، اختیارات، شرح وظایف و محدودیت های روابط عمومی است که می تواند فعالان عرصه روابط عمومی را در مسیر فعالیت خود باانگیزه تر و کوشاتر کند. این مولفه در کنار وجود نیروهای متخصص و کاردان در حوزه روابط عمومی، باعث ارتقای جایگاه و نقش روابط عمومی در هر مجموعه و دستگاهی خواهد شد.

یکی از تاکیدات مهم رهبری در سال های گذشته، افزایش مشارکت مردم عرصه های مختلف بوده است، از حماسه سیاسی گرفته تا امسال که جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفته است، تحقق این شعار در گرو عزم جدی، استراتژی و تاکتیک های نوین روابط عمومی ها در افزایش مشارکت و هنر ارتباط با شهروندان در موضوعات مختلف است؛ هنر، مهارت، خلاقیت و توجه روابط عمومی ها می تواند شهروندان را در مشارکت در امور مختلف تهییج، تشویق و یا بی انگیزه و دلسرد کند، از این رو ارتقای نقش و جایگاه روابط عمومی ها در هر سازمان و مجموعه ای از اولویت بالایی برخوردار است، مطالبه ای که گرچه بارها وبارها تکرار شده، اما تا تحقق آن فاصله معناداری وجود دارد.