سرپرست سازمان نوسازی شهر تهران به همراه سید مرتضی روحانی شهردار منطقه 16 و زهرا شمس احسان عضو و رئیس کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران از آخرین وضعیت پروژه باغ آذری بازدید کرد.

به گزارش سایت خبری ساراپرس، مهدی هدایت در حاشیه بازدید از وضعیت پروژه باغ آذری در منطقه ۱۶، عنوان کرد: گود باغ آذری تنها گود مسکونی باقیمانده در شهر تهران است که هنوز حیات شهری دارد و ریزدانگی و ناپایداری پلاک ها و مشکلات اجتماعی، اقتصادی، محیط زیستی و … حاکم در این گود، شرایط نامطلوبی را برای ساکنان این محدوده فراهم کرده است.

سرپرست سازمان نوسازی شهر تهران تصریح کرد: با تکمیل فاز به فاز پروژه احداث مجتمع مسکونی تجاری باغ آذری به مساحت عرصه ۳۶۴۶۱ مترمربع، امکان اعطای مسکن جایگزین به گودنشینان باغ آذری فراهم خواهد شد.
به گفته هدایت، شرکت عمران اکباتان مجری طرح پروژه مسکونی- تجاری باغ آذری است و در حال حاضر فاز اول این پروژه در حال اجراست.