طرح پنجشنبه های نگهداشت شهر با هدف آراستگی و زیبایی منظر شهر و رضایت شهروندان و ارتقای خدمت به آنها در سومین پنجشنبه خرداد ماه اجرایی شد.

به گزارش ساراپرس، محمد هادی علی‌احمدی، شهردارمنطقه ۱۳ با تاکید بر لزوم پیگیری مستمر و تداوم طرح نگهداشت شهر در محلات منطقه۱۳ گفت: گروه‌های خدمت رسان معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۱۳ در نوزدهمین روز خردادماه اقدامات لازم در طرح نگهداشت شهر را در محله های زاهد گیلانی، اشراقی، امامت و آشتیانی اجرایی کردند.
وی با اشاره به اقدامات حوزه خدمات شهری و محیط زیست منطقه۱۳ با نظارت معاون خدمات شهری، ناظر پهنه شرق سازمان پسماند و ناظر اداره کل خدمات شهری، شهرداران نواحی ۴ گانه و رییس اداره خدمات شهری افزود: رفت و روب معابر، جمع آوری منظم زباله ها، شستشوی مخازن، پاکسازی نهرها و باغچه ها، بازپیرایی فضاهای سبز، گل و درختکاری، شستشو ،مرمت و رنگ آمیزی نمادهای شهری، بهسازی دریچه ها، امحا جانوران مضر و موذی و اقدامات ویژه فضای سبز با توجه به گرم شدن هوا همسو با درخواست های شهروندان در معابر و گذرهای شهری محله های مذکور اجرایی شد.
شهردار منطقه۱۳، مهم ترین اهداف اجرای طرح نگهداشت شهر را آراستگی و زیبایی منظر شهر، امنیت، کسب رضایت و رفاه حال شهروندان و ارتقای خدمت به آنها برشمرد و یادآور شد: در اجرای این طرح تلاش می کنیم با استفاده حداکثری از امکانات شاهد ارائه خدمات بهینه به شهروندان باشیم.