در راستای ایفای وظایف نمایندگی و به دعوت امام جمعه محترم بخش کن، سیدعلی یزدیخواه در میان نمازگزاران این بخش حاضر گردید.

به گزارش سایت خبری ساراپرس؛ در راستای ایفای وظایف نمایندگی و به دعوت امام جمعه محترم بخش کن، سیدعلی یزدیخواه در میان نمازگزاران این بخش حاضر و به عنوان سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه، ضمن ارائه گزارشی از اقدامات مجلس شورای اسلامی در خصوص توجه به مناطق محروم و همچنین بخش کن به سوالات مردم دیندار و متدین این منطقه پاسخگو بودند و ساعاتی را در جمع این عزیزان سپری نمودند.