شهردار منطقه ۱۳ از تشکیل کمیته های تخصصی ترافیکی اعم از کمیته ایمنی و برخورد با تخلفات، کمیته اصلاح هندسی کمیته حمل و نقل عمومی و کمیته شبکه معابر و اخذ ۵۴ مصوبه در سال گذشته خبر داد.

به گزارش ساراپرس، محمد هادی علی احمدی، شهردار منطقه گفت: با توجه به اهمیت شبکه های عبوری و تأثیر آنها بر شکل گیری و ساخت فرم شهری برنامه ریزی دقیق و هدفمند به منظور ساماندهی و شناخت شبکه های ارتباطی شهری یک ضرورت محسوب میشود و در این راستا، کمیته های تخصصی حوزه حمل و نقل و ترافیک به صورت مستمر تشکیل و طرح های ترافیکی پیگیری می شود.
او با اشاره به تشکیل چهار کمیته تخصصی ترافیکی گفت: در کمیته ایمنی که در راستای افزایش ضریب ایمنی معابر سطح منطقه و کاهش تصادفات تشکیل شده است ۴۷ طرح ، ارائه و مصوب شده و هم اکنون درحال اجراست.
شهردار منطقه در خصوص تشکیل کمیته شبکه معابر به عنوان دیگر اولویت حوزه حمل و نقل ترافیک تصریح
کرد : در کمیته مذکور سه طرح شامل : امکان سنجی انتقال جراع زماندار هوشمند از تقاطع معابر سی متری نیروهوایی خیابان سربی به تقاطع خیابان سی متری نیروهوایی با مسیل براری و بازگشایی پل بهشتی، امکان سنجی تغییر کاربری اراضی فرودگاه دوشان تپه امکان سنجی تغییر کاربری مجموعه جنگ افزار سازی (ساصد) مطرح و پیگیری شد.
سید امیر سید هنجن، معاون حمل و نقل و ترافیک ادامه داد: مسقف سازی پایانه شهید کلاهدوز در کمیته حمل و نقل عمومی نیز مطرح شد که مرحله همسطح سازی آن به اتمام رسیده و سقف پایانه نیز در حال اجراست.
به گفته وی سه طرح هندسی شامل بازگشایی دوربرگردان شرق به شرق خیابان پیروزی تقاطع بزرگراه امام علی (ع) ، طرح هندسی تقاطع خیابان پیروزی – خیابان شهید اسپندی و همچنین احداث پایانه شهید کلاهدوز در کمیته اصلاح هندسی مطرح شد که در جریان این موضوع دو طرح به اجرا رسیده و یک طرح نیز در دست مطالعات تکمیلی می باشد.