معاون فنی و عمران شهرداری منطقه2 گفت:درراستای سیاست های مدیریت شهری در توسعه شهر انسان محور،با اجرای طرح پیاده روسازی ،21کیلومتر از معابر منطقه بهسازی شد.

به گزارش ساراپرس؛ حمیدرضا رنجبر ،معاون فی و عمران منطقه با اشاره به اینکه ۱۰۹ محور در نهضت پیاده رو سازی بهسازی می شود ،افزود: درراستای سیاست های مدیریت شهری برای توسعه شهر انسان محور، طرح پیاده روسازی به طول ۸۶ کیلومتر طراحی شده که تاکنون ۲۱ کیلومتر از برنامه پیش بینی شده تکمیل شده است.

وی افزود: طرح پیاده روسازی در خیابان حسن سیف، بزرگراه اشرفی اصفهانی و…. اجرا شده وتداوم این طرح در برنامه سال ۱۴۰۱ پیش بینی شده است.
معاون شهردار منطقه ادامه داد: همزمان با اقدامات عمرانی در بهسازی معابر شهری،برنامه جامع اقدامات مناسب سازی برای اقشار خاص جامعه در دستور کار قرار گرفت که در همین خصوص بیش از ۴۰۰هزار متر مربع از معابر منطقه مناسب سازی شده است.
رنجبر افزود: در راستای مناسب سازی معابر برای افراد توان یاب، اتصال سواره رو به پیاده رو ،اجرای نوار بساوایی و همچنین ایجاد خط نابینایان با استفاده از سنگفرش با خط ویژه نابینایان انجام شد.