عملیات احداث مسیر غرب به جنوب تقاطع غیر همسطح بزرگراه شهید سلیمانی و بزرگراه شهید یاسینی در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش سایت خبری ساراپرس؛ محمد هادی علی‌احمدی، شهردار منطقه هدف از اجرای پروژه تقاطع غیر همسطح را بهبود عبور و مرور و کاهش بار ترافیکی این محور اعلام کرد و افزود: گردش‌ ترافیکی تقاطع موجود در مبادی ورودی شرق تهران، از طریق احداث مسیر‌ دسترسی و دوربرگردان‌ غیرهمسطح تکمیل خواهد شد.
او اظهار داشت: اجرای این پروژه عمرانی حدود ١٢ کیلومتر از طول گردش‌های اضافی ناشی از کمبود مسیر‌های دسترسی را کاسته و سبب صرفه جویی و توزیع متناسب ترافیک عبوری خواهد شد.
خاکبرداری، زیرسازی و بتن ریزی و ساخت پل از فعالیت های اجرایی این پروژه به منظور احداث این تقاطع است که هم اکنون در مرحله مطالعه، بررسی و اقدام است.
همچنین روز گذشته عباس شعبانی، معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران با حضور در منطقه ۱۳ از محل پروژه تکمیل تقاطع غیر همسطح بزرگراه شهید سلیمانی و شهید یاسینی بازدید و روند چگونگی اجرای پروژه مذکور مورد بررسی قرار داد.