اجرای عملیات آنالیز و نمونه برداری خاک با مشارکت مجموعه دانش بنیان در منطقه۱۳ به منظور توسعه و نگهداشت فضای سبز شهری، پروژه آنالیز و نمونه برداری خاک با مشارکت مجموعه دانش بنیان در منطقه ۱۳ آغاز شد.

به گزارش  ساراپرس؛ محمد هادی علی احمدی، شهردار منطقه با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۱ به عنوان  “تولید ، دانش بنیان و اشتغال آفرین” گفت : با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری که شعار سال را نامگذاری کرده اند و تاکیدات شهردار محترم تهران ، شهرداری منطقه ۱۳ در نظر دارد، با کمک مجموعه های دانش بنیان درمسیر نگهداشت شهر و توسعه فضای سبز شهری گام بردارد.
او افزود : در راستای نقش مجموعه های دانش بنیان در توسعه و نگهداشت فضای سبز شهری، معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۱۳ نسبت به اجرای پروژه آنالیز و نمونه برداری خاک اقدام کرده است .
شهردارمنطقه ۱۳ با بیان اینکه مشکلات ناشی از کاهش نزولات جوی وکاهش کیفیت آب آبیاری به دلیل برداشتهای بیش از حد مجاز از سفره های زیر زمینی در سال های گذشته  منجر به شوری خاکها، کاهش کیفیت خاک و درنهایت وارد شدن خسارت به فضای سبز در بلند مدت شده است، اظهار داشت : از این رو، تدوین برنامه های علمی و همچنین تهیه نقشه مدون خاک منطقه ۱۳ ، اطلاعات دقیق وبه روز ، که نتیجه آزمونهای ارزیابی خاک است، در دستور کار قرار گرفت .
او افزود : برای دستیابی به نقشه خاک منطقه ۱۳، شناخت دقیق بافت خاک، کمبودها و سایر موارد و عناصر خاک بررسی می شود.
شهردار منطقه ۱۳خاطر نشان کر : هدف از انجام آزمایشات خاکشناسی در مناطق مختلف منطقه، بررسی ترکیبات به منظور تامین نیاز خاک و جلوگیری از مصرف بیش از حد کود و کاهش آلودگی های خاک و محیط زیست است.