شهردار منطقه۱۳ با اشاره به طرح ساماندهی دستفروشان و بساط گستران محدوده، از دریافت و ثبت اطلاعات افراد در سامانه صدور کارت دستفروشان خبر داد و گفت: با اجرای این طرح، دستفروشان منطقه۱۳ کارت شناسایی دریافت کرده و در بازار های محلی ساماندهی می شوند.

به گزارش ساراپرس، محمد هادی علی‌احمدی، شهردار منطقه در خصوص دریافت و ثبت اطلاعات افراد واجد شرایط در سامانه صدور کارت گفت: در حال حاضر، طرح ساماندهی بساط گستران با بازدید میدانی از سوی اداره ساماندهی معاونت خدمات شهری و محیط زیست مراجعه به دستفروشان و در یافت اطلاعات آنها در خیابان پیروزی در نواحی دو و سه اجرا و در سایر نواحی نیز ادامه دارد.

به گفته شهردار منطقه۱۳ ،در این طرح، اطلاعاتی همچون سال های فعالیت افراد به عنوان دستفروش ، محل سکونت و فعالیت و… دریافت و در سامانه صدور کارت دستفروشان ثبت می شود و در نهایت با هماهنگی شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل، دستفروشان منطقه۱۳، کارت شناسایی دریافت می کنند.
شهردار منطقه۱۳ ، شناسایی دستفروشان بومی منطقه و ساماندهی آنان در روز بازار ها و بازارچه های محلی را یکی از مزایا و اهداف این طرح برشمرد و افزود: داشتن این اطلاعات و جامعه آماری به نفع دستفروشان است، چرا که بر اساس آن، در صورت برپایی روز بازار، دستفروشان به راحتی ساماندهی می شوند .

محمد هادی علی احمدی خاطر نشان کرد: چندین محل و جایگاه برای ساماندهی دستفروشان از سوی اداره ساماندهی پیشنهاد و معرفی شده که در حال حاضر در دست بررسی است و می بایست هماهنگی های انجام شود که پس از تعیین ، اطلاع رسانی لازم در ابن خصوص انجام می شود .