شهردارمنطقه۱۳ با اشاره به آموزش طرح نوماند به منظور ساماندهی، ارتقاء کمی و کیفی وضعیت تفکیک پسماند از مبدا در مراکز مسکونی، تجاری و عمومی از ابتدای آذرماه از فعالیت آموزشی این طرح به زودی در این منطقه خبر داد .

به گزارش ساراپرس، محمدهادی علی احمدی، شهردارمنطقه با اشاره به اینکه نرم افزار نوماند برای تفکیک پسماند از مبدا طراحی شده که به طور آزمایشی در منطقه ۱۳ اجرا می‌شو ، گفت : از ابتدای آذر ماه، با فعالیت آموزشگران بازیافت ، ۳۱۰ خانوار در مراکز مسکونی، تجاری و عمومی با نرم افزار نوماند و نحوه اجرای طرح آشنا شدند.
او افزود: آموزشگران با مراجعه به درب مراکز مسکونی، تجاری و عمومی نسبت به معرفی، ثبت نام و عضو گیری نرم افزار برای ارائه خدمات جمع آوری پسماند خشک از مبدا اقدام کردند.
شهردار منطقه۱۳ با تاکید بر اینکه آموزش تفکیک زباله از مبدا در رده‌های پایه سنی نقش موثری در مدیریت بهینه پسماندهای شهری دارد، اظهار داشت: آموزش این طرح به دانش آموزان مدارس نیز آغاز شده و در این راستا، دانش آموزان مدرسه ابتدائی یاران امام خمینی (ره) نیز آموزش دیدند.
شهردار منطقه ۱۳ گفت: شهروندانی که مسئولانه در منازل اقدام به تفکیک پسماند می کنند، اما برای تحویل آنها دچار مشکلاتی ازجمله فاصله از غرفه پسماند هستند، می‌توانند با نصب این نرم افزارکاربردی (اپلیکیشن) در تمامی نقاط شهر به‌ راحتی پسماند خشک خود را تحویل دهند.