به همت اداره سلامت منطقه۱۳، طرح شهروند سالم ۱۳ با هدف ارتقای دانش سلامت ساکنان در محلات این منطقه آغاز شد.

به گزارش سایت خبری ساراپرس؛ محمد هادی علی‌احمدی، شهردار منطقه در خصوص طرح شهروند سالم ۱۳ گفت: در این طرح ، با برگزاری دوره های علمی متنوع در نظر داریم کانون های اجتماع محور سلامت ویژه کانون های ده گانه محلات را تقویت کنیم .
او هدف از اجرای این طرح را ارتقای سطح سواد سلامت شهروندان عنوان کرد و افزود: برای شرکت کنندگان در دوره های علمی گواهی معتبرترین عنوان شهروند سالم ۱۳ صادر می شود که با ارائه آن در سرای محلات محدوده می توانند از تخفیف ویژه خدمات سرای محلات برخوردار شوند.
شهردار منطقه۱۳ اظهار داشت: اجرای این طرح از یکسو، سطح دانش سلامتی شهروندان را افزایش داده و از سوی دیگر مشارکت آنان را در فعالیت های محله محور افزایش می دهد.
علی احمدی یادآور شد: هر دوره شامل ۱۶ ساعت آموزش است که در دو بخش عمومی و تخصصی در موضوعات مربوط به سلامتی ارائه می شود.