شهردار منطقه 13 از اجرای طرح شستشو ، نظافت ، بازدید فنی و رفع نواقص تجهیزات و ماشین آلات پیمانکاران خدمات شهری نواحی چهارگانه در روزهای یکشنبه خبر داد.

به گزارش ساراپرس؛ محمد هادی علی احمدی ، شهردار منطقه گفت : با توجه به اجرای طرح تحول نگهداشت شهر ابلاغی شهردار محترم تهران و به منظور تحقق اهداف تعریف شده در طرح مذکور، طرح جدیدی با موضوعات شستشو ، نظافت ، بازدید فنی و رفع نواقص تجهیزات و ماشین آلات پیمانکاران خدمات شهری نواحی چهارگانه در منطقه ۱۳ کلید خورد.
به گفته او ، این طرح که اواخر فروردین ماه آغاز و به مدت سه ماه ادامه می یابد ، در دو محور شستشو و گندزدایی مخازن و شستشو و رفع نواقص تجهیزات و ماشین آلات اجرایی می شود.
شهردارمنطقه ۱۳ با بیان اینکه اولین مرحله این طرح در محل مجموعه موتوری سنگین منطقه واقع در بزرگراه شهید دوران به اجرا درآمد ، افزود : در این طرح ضمن گندزدایی مخازن و زیر مخزنی ها در محور های نواحی چهارگانه ،کلیه ماشین آلات خدمات شهری اعم از جمع آوری پسماند تر ، مخزن شوی ، واتر جت ، جدول شوی، خودرو های حمل خاک و نخاله و سبک و سنگین شستشو و رفع نقص شدند.
شهردارمنطقه ۱۳ با بیان اینکه طرح نگهداشت شهر با مقیاس محله ای و منطقه ای در موضوعات خدمات شهری شامل آراستگی و پاکیزگی معابرشهری، اتوبان ها، انهار، المان ها و … نیز اجرایی می شود ، ابرازامیدواری کرد : با افزودن این طرح جدید به دو طرح دیگر ، اثر بخشی طرح های نگهداشت شهر افزایش یافته و روند خدمات دهی به شهروندان ، انسجام و بهبود بیشتری پیدا می کند.