به گزارش شبکه خبری ساراپرس، شانزدهمین مرحله رزمایش کمک های مومنانه با حضور سردار زهرایی” رئیس سازمان بسیج کشور” و سردار احمد ذوالقدر در حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره) برگزار گردید.

به گزارش شبکه خبری ساراپرس، شانزدهمین مرحله رزمایش کمک های مومنانه با حضور سردار زهرایی” رئیس سازمان بسیج کشور” و سردار احمد ذوالقدر در حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره) برگزار گردید.