محمدهادی علی احمدی شهردار منطقه ۱۳ گفت: در راستای فراهم سازی زیر ساخت های تسهیل رفت و آمد شهروندان نابینا در منطقه، معابر خیابان زاهد گیلانی بهسازی و با اجرای مسیر ویژه دو خیابان صفا و پیرزی به هم متصل شد.

به گزارش سایت  خبری  ساراپرس؛ محمدهادی علی احمدی افزود: با توجه به رویکرد مدیریت شهری به مناسب سازی فضاهای شهری و تسهیل در دسترسی افراد کم توان، طرح مناسب سازی معابر شهری، بوستان ها و ساختمان های منطقه در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: در راستای مناسب سازی معابر برای افراد توان یاب و نابینا، اتصال سواره رو به پیاده رو، اجرای نوار بساوایی و همچنین ایجاد خط ویژه با استفاده از سنگفرش در خیابان زاهد گیلانی انجام شد.

شهردار منطقه ۱۳ در ادامه یکی از مهمترین علل اجرای این طرح در این خیابان را وجود مراکز اداری و درمانی و تردد بالا در این اماکن عنوان کرد .

عملیات پیاده رو سازی، نهرسازی و آسفالت خیابان مرتجائی حدفاصل بزرگراه امام علی(ع) تا ۱۷ شهریور، عملیات بهسازی آسفالت معابر نوروزی و الماس کوهپایه ای، پیاده روسازی و بهسازی خیابان زاهدگیلانی از جمله طرح های عمرانی شهرداری ناحیه یک منطقه در محله زاهدگیلانی است .