محمد هادی علی احمدی شهردار منطقه ۱۳ از اجرای فعالیت های عمرانی به منظور استقبال از مهر ۱۴۰۱ خبر داد.

به گزارش شبکه خبری ساراپرس، محمد هادی علی احمدی گفت: معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۱۳، با تدارک و اجرای فعالیت های ویژه عمرانی به استقبال از مهر می رود.

وی  با اشاره به اجرای طرح استقبال از مهر در منطقه ۱۳ گفت :اقداماتی شامل تجهیز و رفع نواقص عمرانی مدارس، هم‌سطح سازی پل و دریچه، مرمت جداول آسیب دیده، ایمن سازی و مناسب سازی پیاده روها، لکه گیری آسفالت، جدول بندی، مرمت کف پوش و….در همه نواحی ۴ گانه منطقه ۱۳ از ابتدای شهریور در دستور کار معاونت فنی وعمرانی منطقه قرار گرفت.

محمد هادی علی احمدی افزود: همچنین در آستانه فصل بازگشایی مدارس و بر اساس نیاز سنجی های صورت گرفته از مدارس منطقه ۱۳ ،در سه بازه اول تا نیمه شهریور، نیمه شهریور تا اول مهر و اول مهر تا پانزدهم مهر  اقدامات عمرانی مورد نیاز در معابر اصلی و منتهی به مدارس منطقه در حال اجرا می باشد.
شهردار منطقه ۱۳ بر هماهنگی معاونت ها و نواحی چهارگانه منطقه در این راستا تاکید و خاطرنشان کرد: امیدواریم با اجرای مناسب  برنامه های طرح استقبال از مهر ۱۴۰۱ موجبات رضایتمندی شهروندان را فراهم کنیم.