شهردار منطقه 17 با اشاره به اجرای آسفالت در حیاط مدارس منطقه، گفت: از ابتدای سال تاکنون عوامل اجرایی معاونت فنی و عمرانی منطقه اقدام به اجرای هزار و 300 تن آسفالت در حیاط 12 مدرسه منطقه کرده است.

به گزارش ساراپرس، رضا سیفی شهردار منطقه با اشاره به عملیات اجرای آسفالت در حیاط مدارس منطقه، گفت: از ابتدای سال تاکنون عوامل اجرایی معاونت فنی و عمرانی منطقه اقدام به اجرای آسفالت در حیاط ۱۲ مدرسه منطقه کرده است.

شهردار منطقه ۱۷، تصریح کرد: اجرای آسفالت در حیاط این ۱۲ مدرسه با هزار و ۳۰۰ تن آسفالت و در مساحتی حدود ۱۰ هزار متر مربع انجام شده است.
سیفی با اشاره به آسفالت حیاط مدرسه چمران، گفت: این مدرسه که قدمتی دیرین دارد، حیاط آن از حدود ۵۰ سال پیش آسفالت نشده بود؛ از آنجا که به دلیل کوچک بودن ورودی مدرسه امکان استفاده از ماشین آلات مکانیزه جهت آسفالت ریزی وجود نداشت، اجرای آسفالت این مدرسه بعد از ۵۰ سال انجام شد.
وی گفت: طی این مدت، حیاط مدارس سلمان فارسی واقع در خیابان زمزم و مدرسه امام خمینی(ره) که این مدارس نیز امکان ورود تجهیزات و ماشین آلات مکانیزه نداشتند، به صورت دستی و آن هم پس از سال ها، آسفالت ریزی شده اند.