اتحادیه جهانی پست اعلام کرده است تا سال 2030 تمام ادارات پست در سرتاسر جهان به ائتلاف دیجیتال اینترنت خواهند پیوست.

به گزارش ساراپرس،  تمامی ادارات پست جهان  تا سال ۲۰۳۰ به اینترنت متصل می شوند.
بنابراین گزارش این نهاد بین المللی با این ابتکار موجب پیشبرد دیجیتال جهانی از طریق شبکه های پستی در سراسر جهان خواهد شد.
همچنین این امر موجبان مشارکت دیجیتالی معنی‌دار کسب ‌وکارها و شهروندان را در جوامعی که به آنها خدمت می‌کنند، فراهم خواهد کرد.
بر اساس تخمین های UPU، بیش از ۶۵۰ هزار اداره پست در سراسر جهان وجود دارد که بیش از ۱۰۰هزار اداره؛ بدون اینترنت باقی مانده اند.
این نهاد اعلام کرده است شبکه پستی یک زیرساخت ملی حیاتی و منحصر به فرد را برای ارائه اتصال معنی دار و پر کردن شکاف دیجیتال در جوامع غیر مرتبط ارائه می دهد.
همچنین اتحادیه جهانی پست اذعان داشته است، پست‌های متصل به اینترنت، خدمات ضروری دولتی، تجاری و مالی را برای توسعه پایدار و فراگیر در اقتصاد دیجیتال ارائه می‌کنند.
این ابتکار در حمایت از “اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد” و دستور کار مشترک سازمان ملل و با حمایت وزارت امور داخلی و ارتباطات ژاپن توسعه خواهد یافت.