قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور طی نامه‌ای مراتب ثبت ملی ۹ اثر منقول فرهنگی‌تاریخی را به استاندار زنجان ابلاغ کرد.

به گزارش ساراپرس؛ در متن نامه علی دارابی قائم مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی به محسن افشارچی استاندار زنجان آمده است:

«در اجرای قانون راجع به حفظ آثار ملی، مصوب آبان ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی و نظام نامه اجرایی آن، مصوب ۱۳۱۱ هیات وزرا، بند «ج» از ماده واحده قانون تشکیل سازمان میراث‌فرهنگی کشور مصوب بهمن ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و بند ششم از ماده سوم قانون اساسنامه سازمان میراث‌فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی، ماده ۲۲ آیین‌نامه حفاظت از میراث‌فرهنگی کشور، مصوب ۱۳۸۱ شورای امنیت کشور، فصل دوم آیین‌نامه مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی تاریخی منقول مجاز مصوب ۱۳۸۴ هیات وزیران، مراتب ثبت اثر منقول فرهنگی‌تاریخی به شرح زیر، پس از تشریفات قانونی لازم در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده، اعلام می‌گردد:

۱- جارو معدن نمک چهرآباد زنجان (شماره اموالی: ۲۲۲۲)، شماره ثبت ۲۰۴۸، مورخ ۱۴۰۰/۸/۳۰،

۲- قطعه کمربند پشمی معدن نمک چهرآباد ۱، (شماره اموالی: ۲۱۵۲)، شماره ثبت ۲۰۴۹، مورخ ۱۴۰۰/۸/۳۰،

۳- قطعه پارچه پشمی معدن نمک چهرآباد ۲، (شماره اموالی: ۲۱۵۳)، شماره ثبت ۲۰۵۰، مورخ ۱۴۰۰/۸/۳۰،

۴- قطعه پارچه پشمی معدن نمک چهرآباد ۳، (شماره اموالی: ۲۱۵۴)، شماره ثبت ۲۰۵۱، مورخ ۱۴۰۰/۸/۳۰،

۵- قطعه پارچه پشمی معدن نمک چهرآباد ۴، (شماره اموالی: ۲۱۵۵)، شماره ثبت ۲۰۵۲، مورخ ۱۴۰۰/۸/۳۰،

۶- قطعه پارچه پشمی معدن نمک چهرآباد ۵ (کمربند)، (شماره اموالی: ۲۱۵۶)، شماره ثبت ۲۰۵۳، مورخ ۱۴۰۰/۸/۳۰،

۷- قطعه پارچه پشمی معدن نمک چهرآباد ۶، (شماره اموالی: ۲۵۶۷)، شماره ثبت ۲۰۵۴، مورخ ۱۴۰۰/۸/۳۰،

۸- قطعه پارچه پشمی معدن نمک چهرآباد ۷ (کمربند)، (شماره اموالی: ۲۱۵۷)، شماره ثبت ۲۰۵۵، مورخ ۱۴۰۰/۸/۳۰،

۹- کاسه سفالی نخودی رنگ با دو دسته تزئینی (شماره اموالی: ۲۶۵۵)، شماره ثبت ۲۰۵۶، مورخ ۱۴۰۰/۸/۳۰،

محل نگهداری: استان زنجان، شهرستان زنجان، بخش مرکزی، شهر زنجان، موزه باستان‌شناسی و مردان نمکی زنجان.»