قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی مراتب ثبت ملی هشت اثر فرهنگی ناملموس را به استاندار تهران ابلاغ کرد.

به گزارش ساراپرس؛ در نامه علی دارابی قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور به محسن منصوری، استاندار تهران آمده است:

«در اجرای مواد «۱۱و۱۲» از قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حراست از میراث‌فرهنگی ناملموس مصوب سال ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی و مواد «۲ و ۳» آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۳۸۷ هیأت محترم وزیران، مراتب ثبت عناصر به شرح زیر، در فهرست ملی میراث‌فرهنگی ناملموس ایران اعلام می‌شود. هرگونه اقدام که موجب حراست و پاسداری این میراث شود، مورد تاکید است.
فهرست معرف:

برف اندیل (برفندیل)، برف چال، پرژین ورو (ورف)، ورف چال، دانش و فنون سنتی بهره‌برداری از منابع آب (منطقه‌ای به پیشنهاد خراسان شمالی) به شماره ۲۵۹۷ در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵

گویش دماوندی به شماره ۲۶۵۵ در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷

آیین دسته‌روی محرم شهرستان فیروزکوه به شماره ۲۶۵۶ در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷

مراسم چهارپایه‌خوانی بازار تهران به شماره ۲۶۵۷ در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷

سبد سنگونی، مهارت سنتی سبدبافی سنگان (ارجاع به شماره ثبت‌های ۲۵۱۵.۲۱۱۰، ۱۹۵۲.۱۴۵۸، ۱۴۴۱.۱۳۲۳، ۹۳۷.۹۳۴، ۹۳۰.۸۳۳) به شماره ۲۶۵۸، در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷

مهارت ساخت عروسک نخودی و کارکرد اجتماعی آن به شماره ۲۶۵۹ در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷

مهارت پخت والک پلو به شماره ۲۶۶۰ در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷

آیین خطبه‌خوانی و چراغ‌گردانی خدام آستان حضرت عبدالعظیم (ع) به شماره ۲۶۶۱ در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷.»