دبیر ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران از آغاز فصل جدید جلسات کمیته خدمات و زیرساخت ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران به منظور ارتقاء سرانه‌های خدماتی در بافت‌های فرسوده شهر تهران خبر داد.

به گزارش ساراپرس، مهدی هدایت در جلسه ای که با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران و با هدف بررسی اقدامات کمیته خدمات و زیرساخت ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران و برنامه ریزی برای برگزاری فصل جدیدی از جلسات این کمیته برگزار شد، از اقدامات ارزنده این ستاد در گذشته تقدیر و تشکر کرد و متذکر شد: توازن اقدامات در حوزه نوسازی و بازآفرینی در محلات فرسوده و ناکارآمد در گرو رسیدگی به ابعاد مختلف و متنوع موضوع از جمله ارتقاء کیفیت شبکه های زیرساختی، ارتقاء سرانه‌های خدماتی و نوسازی و مقاوم سازی ابنیه خدماتی فرسوده و فاقد کارآیی لازم است به نحوی که این اقدامات مجموعاً بستر مناسبی را برای پشتیبانی از سکونت چه به لحاظ ارتقاء شأن آن و چه به لحاظ رفع فرسودگی از این عرصه ها فراهم آورد.
وی یادآور شد: اقدامات مناسبی در بررسی مسائل، مشکلات و نارسایی ها در حوزه خدمات و زیرساخت در بافت فرسوده شهر تهران با محوریت کمیته خدمات و زیرساخت ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران صورت گرفته است که از آن جمله می‌توان به جابجایی ۱۳۰۰ پایه تیربرق معارض یا فرسوده، ۳۰ کیلومتر ارتقاء کیفیت روشنایی معابر، ۱۵کیلومتر نوسازی شبکه آبرسانی، ۸کیلومتر تکمیل و اتصال به شبکه فاضلاب، تهیه و نصب ۱۶۱ دستگاه شیر ایستاده آتش نشانی (هیدرانت) و ده‌ها عنوان فعالیت دیگر اشاره کرد.
سرپرست سازمان نوسازی شهر تهران و دبیر ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران در این جلسه بر ضرورت استمرار منظم جلسات آتی این ستاد و کمیته های زیرمجموعه آن تأکید کرد و گفت: امیدواریم در مدت زمان باقی مانده تا پایان سال جاری و در سال آتی، دستورکارها به تفکیک هر یک از نهادها و دستگاه‌های متولی و مسئول در قالب موافقتنامه های بودجه ای با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران مبادله و میزان پیشرفت تحقق هر یک از اقدامات مندرج در موافقتنامه های مذکور در کمیته خدمات و زیرساخت مورد رصد و پیگیری قرار گیرد.
شایان ذکر است مهدی هدایت، سرپرست سازمان نوسازی شهر تهران چندی پیش با حکم شهردار تهران با حفظ سمت به عنوان دبیر ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران منصوب شد.