شهردارمنطقه 13 با اشاره به بررسی و بازدید از امکانات و تجهیزات پیمانکاران از سوی اداره فضای سبز معاونت خدمات شهری و محیط زیست منطقه۱۳ از آغاز عملیات اجرائی در شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ خبر داد.

به گزارش ساراپرس، محمد هادی علی احمدی، شهردارمنطقه گفت : با آغاز فصل گرما و انجام فعالیت های اجرایی این فصل و لزوم آمادگی پیمانکاران فضای سبز نواحی، بازدید از تجهیزات و ظرفیت های با حضور مسئول مرکزتحقیقات ،آموزش و مشاوره فضای سبز، ناظران وعوامل نواحی انجام شد.
او افزود : در این بازدید، سلامت دستگاه های مورد نیاز پیمانکاران جهت اجرای برنامه ها و اقدامات شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ بررسی شد .
شهردار منطقه ۱۳ اظهار داشت : عملیات شش ماهه اول سال در سطح فضای سبز شامل آبشویی، مبارزه با آفات، چمن زنی و حاشیه زنی ، سمپاشی ، علف کشی و سایر موارد مرتبط می باشد که هر ساله بر اساس دستورالعمل های ابلاغی از سوی سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران برنامه ریزی و اجرایی می شود.