از امروز، یکشنبه 17 تیر، بررسی اساسنامه ۱۶ شرکت تابعه شهرداری در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران آغاز شد.

به گزارش ساراپرس،جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با حضور محمد آخوندی رئیس کمیسیون، احمد صادقی و ناصر امانی اعضای کمیسیون، مجید باقری معاون برنامه ریزی و منابع انسانی، محمدعلی الفت‌پور رئیس مرکز نوآوری و تحول اداری و سایر مدیران شهری برگزار شد.
در این جلسه درباره  اصلاح  اساسنامه ۱۶ شرکت تابعه شهرداری تهران بحث و بررسی شد.
در این نشست اعضا درباره چگونگی بررسی اساسنامه ها و بویژه ماده ۶ اساسنامه ها که به شرح وظایف شرکت ها اختصاص دارد مطالبی را بیان کردند . مقرر شد بررسی اساسنامه این ۱۶ شرکت از جمله همشهری، شهرسالم، توسعه‌ فضاهای فرهنگی، شرکت واحد، شرکت مترو، خاکریزآب، شهربان و … در جلسات بعدی ادامه یابد.
همچنین در ادامه این جلسه؛ گزارش حسابرسی مناطق ۲۲گانه و‌ بندهای تکلیفی مریوطه بررسی و برای ارائه در صحن شورای اسلامی شهر آماده شد.